Terminy i opłaty

Terminy

31.07.2022

ostateczny termin rejestracji

09.09.2022

wzrost opłaty o 150 zł

16.09.2022

ostateczny termin wnoszenia opłaty

Opłaty

400 zł

opłata regularna *
* Uwaga! Od 09.09.2022 r. następuje wzrost opłaty o 150 zł - do 550 zł.

Opłata regularna obejmuje posiłki w trakcie konferencji,
przerwy kawowe, udział w bankiecie oraz materiały konferencyjne.

300 zł

opłata dla doktorantów/-ek *
* Uwaga! Od 09.09.2022 r. następuje wzrost opłaty o 150 zł - do 450 zł.

Opłata dla doktorantów/-ek obejmuje posiłki w trakcie konferencji,
przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Udział w bankiecie jest dodatkowo płatny i jego koszt wynosi 100 zł. 

Numer konta

Uniwersytet Gdański
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV ul. Kołobrzeska 43,
NIP: 584-020-32-39

numer konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika_czki oraz numer subkonta 512-W500-KW0O-22.

Przy wpłatach zagranicznych należy podać następujące dane:
Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415