Formy wystąpień

Formy wystąpień

Referat

czas wystąpienia to 15 minut

Poster

format A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej

Warsztaty

czas warsztatów to 90 minut