O konferencji

O Kongresie

Celem Kongresu jest stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, informacji i doniesień badawczych, a także doświadczeń klinicznych, między specjalistami z obszarów psychologii i neuronauki. 

Neuropsychologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina psychologii klinicznej integrująca wiedzę naukową z obszaru psychologii i neurologii. Badania eksperymentalne w prowadzone w tym obszarze nie tylko implementują znane już techniki na nowych populacjach chorych, ale też nie stronią od testowania nowych technologii. Z tego powodu neuropsychologia w ostatnich latach coraz bardziej przyczynia się do opracowania skutecznych metod rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami dotykającymi ośrodkowego układu nerwowego. 

Na tegorocznym Kongresie pragniemy pokazać dynamiczny rozwój neuropsychologii i podkreślić rolę badań podstawowych na drodze do interwencji klinicznej.