Kontakt

Kontakt

Sekretarz Kongresu

dr Natalia Treder-Rochna

ptneur2022@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk