Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca

dr Aleksandra Mańkowska

Sekretarz

dr Natalia Treder-Rochna

Członkinie i członkowie

dr Dorota Dykalska

dr Tamara Walczak-Kozłowska

dr Mateusz Lammek

dr Ilona Poćwierz-Marciniak

mgr Ariadna Łada-Maśko

mgr Magdalena Iwanowska

mgr Paulina Golińska