Rejestracja

Rejestracja

Streszczenie wystąpienia (abstrakt) prosimy składać w formie ustrukturyzowanej. Treść abstraktu powinna zawierać następujące informacje: (1) wprowadzenie; (2) cel badawczy; (3) metodologia; (4) wyniki badań i (5) podsumowanie. Limit słów wynosi 250.