O Kongresie

Pragniemy zaprosić Państwa na XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego,
który odbędzie się 23-24 września 2022 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: Neuropsychologia na styku eksperymentu i kliniki.
dr hab. Michał Harciarek prof. UG
Przewodniczący
Komitetu Naukowego
dr Aleksandra Mańkowska
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Maria Pąchalska
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

Kontakt

Sekretarz Kongresu

dr Natalia Treder-Rochna

ptneur2022@ug.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

 

Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat medialny